Skip to main content

Posts

Showing posts with the label tiếng Việt kiểu mới

Bộ chuyển đổi tiếng Việt kiểu mới

Gần đây trên mạng đang xôn xao về dự án cải cách chữ quốc ngữ, chuyển đổi 38 chữ tiếng Việt về còn 31 chữ, viết záo zụk thay cho giáo dục, Tiếq Việt thay vì Tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Bộ chữ mới này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và sửa đổi, chưa hoàn thiện, nhưng ngay khi thông tin được đưa ra trên mạng đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Bản chất của con người là ngại thay đổi nên khi bắt gặp một vấn đề mới chúng ta thường tìm cách phủ định nó thay vì chấp nhận và tìm cách cải tiến nó, nên sự phản đối, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, khi PGS.TS Bùi Hiền đưa ra những lý luận và cơ sở khoa học cho việc chuyển đổi này thì có lẽ chúng ta nên có cái nhìn khác về dự án của ông.  Tác giả đề xuất thay đổi các phụ âm như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt. Đây là hình ảnh được chia sẻ …